Amasya Mutlu Son- Masaj Esra

Amasya Mutlu Son- Masaj Esra

Amasya Mutlu Son- Masaj Esra İki adam arasındaki öpüşme tatsızdır, daha da kötüsü zevksizliktir. -İkincisi, bir erkek bir kızı öptüğünde, bir kızın bir erkeği öpmesine nazaran öpüşme kavramına daha çok yaklaşılır. Bu ilişkideki ayrım, seneler geçtikçe gözden kaybolursa öpüşme de önemini yitirecektir. Bu, evli çiftlerin, peçete yokluğunda birbirlerinin dudaklarını temizleyip bir yandan da “bir şey değil, rica ederim” dedikleri ev hali öpüşme için geçerlidir.- Yaş farkı çok fazlaysa, öpüşme, teriminin dışına çıkar. Kentlerden birinde bir kız okulunu anımsıyorum; en büyük sınıfın kendine özgü bir deyimi vardı; “müsteşarı öpmek” ; kabul edilebilir olanın dışındaki herhangi bir fikre benzetme yaptıkları bir deyimdi bu.

Şöyle başlamıştı: kadın öğretmenin evinde oturan bir de kayınbiraderi vardı. Bir zamanlar müsteşarlık yapmış yaşlı bir adamdı ve genç kızları öpmek için yaşından istifade ederdi. – Öpüşme, bir tutkunun ifadesi olmalıdır. İkiz kardeş olan erkekle kız öpüşür ama bu uygun bir öpüşme değildir, Noel oyunlarının ikramiyesi olan öpüşmeler için de, çalınmış öpücükler için de aynı şey geçerlidir. Öpüşme, içermesi gereken duygudan yoksunsa ve bu duygu sadece belli bazı koşullarda var olabiliyorsa, anlam taşımayan sembolik bir eylemdir. Öpüşmeyi sınıflandırmaya kalkarsak birçok sınıflandırma ilkesi esas alınabilir.

Amasya Mutlu Son- Masaj Esra

Amasya Mutlu Son- Masaj Esra Öpüşmeler sese bakılırsa sınıflandırılabilirler. Ne yazık ki burada dil, gözlemlerini aktarmada yetersiz kalıyor. Dünyadaki tüm diller bir araya gelse yalnızca amcamın evinde farkettiğim ayrımları bile kapsayabilecek yeterlikte bir doğa sesleri dağarcığı elde edilemez sanırım. Bu ses kimi zaman şaklamadır, kimi vakit ıslıktır, kimi vakit şapırtıdır, kimi vakit patlamadır, kimi vakit guruldamadır, kimi vakit yankılıdır, kimi süre boşluktan gelir gibidir, kimi zaman pamuklu bez sesi gibidir… Öpüşmeler temas biçimlerine göre, teğetsel öpüşme yahut en passant öpüşme ve sımsıkı öpüşme olarak sınıflandırılabilir. Sürelerine göre de kısa ve uzun olarak sınıflandırılabilir.

Zamana gore bir sınıflandırma daha vardır ve benim hakkaten tek ilgilendiğim budur. Böylece ilk öpüşme ile tüm öteki öpüşmeler arasında bir ayrım kaynaklanır. Burada odaklanan düşünceler öteki sınıflandırmaların deklare ettiklarıyla karşılaştırma edilemez; ses, temas ve süreyle genel anlamda ilgisi yoktur. Fakat ilk öpüş nitelik yönünden tüm ötekilerinden farklıdır.